Novinky na Váš mail
P á r   s l o v   o   n á s    a   n a š e j   h i s t ó r i i...

Čaj je už roky našou každodennou súčasťou od rána až do večera. Sme dlhoroční čajoví nadšenci. Vznik týchto stránok sa datuje od roku 2002. Aj keď pod iným názvom domény, ale s nesmiernym nadšením a zápalom vznikla na jeseň roku 2002 prvá verzia tohto obchodu. Na Slovensku to bol prvý on-line obchod s čajom, ktorý mal ucelenú, prehľadnú a širokú ponuku kvalitných čajov s množstvom informácií a fotografií. Presne po piatich rokoch sa musel obchod z formálnych dôvodov premenovať, a odvtedy fungujeme pod novým názvom T e a l a n d. Pôvodné nadšenie pre kvalitný čaj, ľudia aj naši dlhoroční klienti a obchodní partneri však zostali. Zameriavame sa na kvalitné sypané čaje strednej a vyššej triedy. V našej ponuke však nájdete aj excelentné čaje v najvyššej kvalite a čajové rarity. Ďalej v našej ponuke nájdete aj čajové príslušenstvo, ktorým sa zaoberáme však len okrajovo.
V neposlednom rade sa zaoberáme od roku 2004 aj unikátnymi pravými peruánskymi bylinami.

Všetky ponúkané čaje v tomto internetovom obchode máme na sklade a poznáme ich. Neprevádzkujeme internetové priekupníctvo.

Radi uvítame vaše pripomienky k týmto stránkam na adrese: info@tealand.sk