Novinky na Váš mail

H i s t ó r i a   č a j u

Čaj je známy už takmer 5000 rokov a po vode je najrozšírenejším nápojom na celom svete. Na začiatku sa používal iba ako liek, ale neskôr sa rozšíril aj ako osviežujúci a povzbudzujúci nápoj s priaznivým účinkom na ľudský organizmus.

O objave čaju existujú viaceré legendy

Prvá z legiend rozpráva o čínskom cisárovi, učencovi, vynálezcovi a liečiteľovi v jednej osobe Šen-nungovi, tiež prezývanom a uctievanom ako "Božský oráč". Šen-nung jedného dňa roku 2737 pred Kristom si Šen-nung v prírode preváral v kotlíku vodu na pitie. Z neďalekého stromu mu ľahký vánok zavial niekoľko suchých listov do kotlíka s horúcou vodou. Keď cisár po chvíli ochutnal vodu z kotlíka, zistil, že mu vznikol nevšedný nápoj so skvelou, jemnou chuťou a povzbudzujúcim účinkom na organizmus. A tak bol objavený čaj ako nápoj.

Druhá legenda je zo 6. storočia n. l. Budhistický mních Bódhidharma sa utiahol do jaskynného chrámu k meditáciám a dal si zbožný sľub, že nebude už nikdy spať, ale iba meditovať. Po dlhých meditáciách ho napokon premohla únava a zaspal. Keď sa Bódhidharma prebral, strašne sa nahneval nad svojím pokleskom a v rozčúlení na znak toho, aby už nikdy nezatvoril oči, si odrezal očné viečka a zahodil ich. Po čase na mieste, kde dopadli Bódhidharmove odrezané viečka, vyrástli dva kríčky. Z listov týchto rastlín sa dal pripraviť nápoj zaháňajúci únavu a spánok.
Čajovník čínsky - Camellia sinensis, je vlastne kamélia, pôvodne rozšírená na juhu Číny, v oblasti Assámu v Indii, Barme, Thajsku, Laose, Kambodži a vo Vietname. Patrí medzi najstaršie kultivované rastliny.

©  2002 - 2020 Copyright - Karol Maco