Novinky na Váš mail

Z n a č e n i e   č a j u

Pri označovaní čajov sa pridávajú k názvu rôzne skratky a názvy, ktoré označujú celkovú kvalitu čaju, kvalitu listu, spracovanie, času zberu. Týka sa to hlavne čiernych čajov z Darjeelingu, Assamu, Nepálu, Sikkimu a Srí Lanky.

Listové čaje

SFTGFOP
FTGFOP
TGFOP
GFOP
FOP
OPS
OP
P
PS

- Special Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
- Fine Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
- Tippy Golden Flowery Orange Pekoe
- Golden Flowery Orange Pekoe
- Flowery Orange Pekoe
- Orange Pekoe Souchong
- Orange Pekoe
- Pekoe
- Pekoe Souchong


Zlomkové čaje (lámané, broken)

TGFBOP
TGBOP
GFBOP
TBOP
GBOP
FBOP
BOP
BP
BPS
S

BOPI
SFTGFBOP
FTGFBOP
STGBOP
BM

- Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
- Tippy Golden Broken Orange Pekoe
- Golden Flowery Broken Orange Pekoe
- Tippy Broken Orange Pekoe
- Golden Broken Orange Pekoe
- Flowery Broken Orange Pekoe
- Broken Orange Pekoe
- Broken Pekoe
- Broken Pekoe Souchong
- Souchong
niekedy aj:
- Broken Orange Pekoe Imperial
- Special Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
- Fine Tippy Golden Flowery Broken Orange Pekoe
- Special Tippy Golden Broken Orange Pekoe
- Broken Mixed


Drťové čaje (fannings)

TGFOF
TGBOPF
FBOPF
BOPF
OF
PF
F
BMF

- Tippy Golden Flowery Orange Fannings
- Tippy Golden Broken Orange Pekoe Fannings
- Flowery Broken Orange Pekoe Fannings
- Broken Orange Pekoe Fannings
- Orange Fannings
- Pekoe Fannings
- Fannings
- Broken Mixed Fannings


Prachové čaje (dust)

BOPD
PD
D
FD
GD
RD
SRD

- Broken Orange Pekoe Dust
- Pekoe Dust
- Dust
- Fine Dust
- Golden Dust
- Red Dust
- Super Red Dust


Dalšie značenia, ktoré sa pri označovaní čajov vyskytujú

I
CL
Ex
FF
SF
MF
AF
In-between
Early FF
Std +číslo
DJ + číslo
SK + číslo
YH
Premium

- Imperial
- čaj z klonovaných čajovníkov
- extra kvalita
- First Flush - jarný zber
- Second Flush - letný zber
- Monsoon Flush - zber z obdobia monzúnov
- Autumnal Flush - jesenný zber
- zber z konca apríla a začiatku mája
- skorý zber od konca januára do začiatku februára
- kvalitatívny štandard čínskych čajov
- registrované čaje z Darjeelingu
- registrované čaje zo Sikkimu
- Young Hyson (zelený čaj)
- označuje prémiovú triedu


Značenie Ceylonskych čajov

Low Grown
Mid Grown
High Grown

- nížinné čaje, pestované do 600 m n.m.
- čaje zo stredných polôh, pestované od 600 do 1200 m.n.m.
- vysokohorské čaje pestované nad 1200 m.n.m.


©  2002 - 2020 Copyright - Karol Maco

Na začiatok stránky